Ανθρώπινη Φωνή, Ομιλία & Τραγούδι, Μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας
English  |  Ελληνικά
 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Αγορά του βιβλίου
Βιβλιογραφία (Amazon)
Είπαν για το βιβλίο
Βιβλίο Επισκεπτών
Αρχεία
Περιεχόμενα του βιβλίου

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Πρόλογος
Η φωνή μας

 

Κεφάλαιο 2 - Φυσική, Ηχητική, Ακουστική

Εισαγωγή
Ήχος – Ηχητικά κύματα
Ήχος – Ορολογία
Αντήχηση – Συχνότητες και Αρμονικές
Αντήχηση – Johan Sundberg, Formants
Αντήχηση – Αντήχηση σε κοιλότητες
Αντήχηση – Ανάπτυξη ήχου
Αντήχηση – Ήχος και Ανθρώπινο αυτί
Κύματα – Αντήχηση σε κυλίνδρους / σωλήνες
Κύματα – Στάσιμα διαμήκη κύματα
Κύματα – Παλλόμενες χορδές και Ηχητικοί σωλήνες
Κύματα – Φαλσέττο, Φωνητικοί σωλήνες - Σπυρίδης Χαράλαμπος
Κύματα – Χαρακτηριστικά συχνοτήτων και Διέγερση χορδών
Σχεδιαγράμματα – Μουσικές νότες και Συχνότητες
Σχεδιαγράμματα – Στάσιμα διαμήκη κύματα

 

Κεφάλαιο 3 - Ιατρικά

Αναπνοή – Εισαγωγή
Αναπνοή – Η μηχανική των αναπνευστικών κινήσεων
Αναπνοή – Πνεύμονες, Αναπνευστικοί όγκοι και Χωρητικότητες
Αναπνοή – Αναπνοή στην πράξη και Ορολογία
Αναπνοή – Αναπνοή, Ομιλία και Τραγούδι
Αναπνοή – Εξειδικευμένες ερωτήσεις και σχόλια για την Αναπνοή, το Τραγούδι και την Ομιλία
Αναπνοή – Γενικές ερωτήσεις και σχόλια για την Αναπνοή
Αναπνοή – Τεχνητή αναπνοή
Ανατομία – Ηχεία του ανθρώπινου φωνητικού συστήματος (Γενικά)
Ανατομία – Ηχεία του ανθρώπινου φωνητικού συστήματος (Αναλυτικά)
Ανατομία – Μεταβολές και διαμόρφωση των ηχείων
Ανατομία – Ο λαιμός, τα οστά και οι μύες του
Ανατομία – Διαμόρφωση του φωνητικού συστήματος (σχόλια και παρατηρήσεις)
Φωνή – Φωνητικές χορδές και παραγωγή της φωνής
Φωνή – Παράγοντες που επηρεάζουν τον τόνο και τη χροιά της ανθρώπινης φωνής
Φωνή – Ανθρώπινη φωνή και ένταση του ήχου
Φωνή – Ανθρώπινη φωνή και τονικότητα του ήχου
Φωνή – Ιστολογία φωνητικών χορδών
Φωνή – Διάφορα είδη φώνησης
Φωνή – Πίνακας Ανατομίας, Παραγωγής ήχου, Παθήσεων και Πιθανών συμπτωμάτων
Φωνή – Πίνακας παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη φωνή

 

Κεφάλαιο 4 – Τεχνική (Τεχνικά θέματα για τη φωνή, την ομιλία και το τραγούδι)

– Formants, Registri, Passaggi

Formants, Registri, Passaggi – Εισαγωγή
Formants, Registri, Passaggi – Ανάλυση
Formants, Registri, Passaggi – Εξειδικευμένες ερωτήσεις και σχόλια
Formants, Registri, Passaggi – Ορολογία
Formants, Registri, Passaggi – Συχνές ερωτήσεις
Πίνακας 1 – Συσχέτιση φωνών και ανατομικών χαρακτηριστικών
Πίνακας 2 – Γενικός πίνακας Formants
Πίνακας 3 – Φωνητικός σωλήνας, Στάσιμα διαμήκη κύματα και Formants

– Φωνητικές κατηγορίες

Φωνητικές κατηγορίες
Φωνητικές κατηγορίες – Συχνές ερωτήσεις

– Άρθρωση

Άρθρωση – Γενικά
Άρθρωση –  Άρθρωση, Κινήσεις και Αντήχηση φωνηέντων
Άρθρωση –  Φωνήεντα και Formants
Άρθρωση –  Γυναικείες φωνές, Formants και Άρθρωση
Άρθρωση –  Συχνές ερωτήσεις
Formants και θέση της γλώσσας
Φασματογραφήματα – Ίδιο φωνήεν και διαφορετική τονικότητα
Φασματογραφήματα – Διαφορετικό φωνήεν και ίδια τονικότητα
Φασματογραφήματα – Φασματογράφημα ομιλίας και Formants
Πίνακας – Formants ανά κατηγορία φωνής
Πίνακας – Μοντέλα φωνητικού συστήματος

– Στάση

Στάση του σώματος

4 ε – Ανακεφαλαίωση (Τεχνική, Φωνητική τοποθέτηση, Δονήσεις, 4α + 4β + 4γ + 4δ)

Τεχνική, Φωνητική τοποθέτηση, Δονήσεις, Αντήχηση, Αντήχηση, Άρθρωση, Στάση, Formants, Registri, Passaggi
Συχνές ερωτήσεις

 

Κεφάλαιο 5 – Ομιλία

Εισαγωγή
Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής ομιλίας
Διάλογος, συζητήσεις και φωνή
Συχνές ερωτήσεις, σχόλια και πρακτικές συμβουλές

 

Κεφάλαιο 6 – Τραγούδι

Τεχνική κατάρτιση, Ερμηνεία, Υποκριτική, Επικοινωνία

 

Κεφάλαιο 7 – Ιατρικά (Πρόληψη, Παθήσεις, Συμβουλές)

Κρυολόγημα
Λαρυγγίτιδα
Παθήσεις φωνητικών χορδών
Παθήσεις της μύτης
Φάρμακα
Ευκάλυπτος
Πρόληψη (χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές)

 

Κεφάλαιο 8 – Τραγουδιστές - Σωστές ενέργειες και λάθη τραγουδιστών

Σωστές ενέργειες, λάθη και παρατηρήσεις για τους τραγουδιστές
Συχνές ερωτήσεις

 

Κεφάλαιο 9 – Εκπαίδευση - Καθηγητές και Μαθητές φωνητικής

Καθηγητές και Μαθητές φωνητικής, Αντιμετώπιση προβλημάτων, Συχνές ερωτήσεις

 

Κεφάλαιο 10 – Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις γενικού περιεχομένου
Η αλλαγή της φωνής – Μεταφώνηση

 

Κεφάλαιο 11 – Ζέσταμα φωνής και Ασκήσεις (Ομιλία & Τραγούδι)

Ζέσταμα φωνής
Ασκήσεις και συχνές ερωτήσεις

 

Κεφάλαιο 12 – Διατροφή και Ορθοφωνία - (Σάββας Βασιλειάδης)

 

Κεφάλαιο 13 – Φωνή και Ψυχολογία - (Κυριακή Πασλίδου)

 

Κεφάλαιο 14 – Άρθρα

Voice Instabilities due to Source -Tract Interactions / Μεταβολές στη φωνή, που προέρχονται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ φωνητικής πηγής και φωνητικού σωλήνα.

 

Κεφάλαιο 15 – Φωτογραφίες και Μίνι Ιατρικός Άτλας (Ένθετο)